بالابر کانتینر

بالابر کانتینر وسیله ای کارآمد در جهت افزایش ضریب اطمینان در عملیات بارگیری و تخلیه بار  بوده و در انتهای کانتینر نصب میگردد. شرکت مهران سرد در راستای تامین نیاز مشتریهای خود اقدام به طراحی و ساخت این محصول با استفاده از قطعات هیدرولیک اروپایی نموده است.

بالابر کانتینر ساخت مهران سرد متناسب با شاسی کامیون های موجود درکشور طراحی گردیده است و بین 400 تا 700 کیلوگرم ظرفیت لیفت را دارد.