درب سردخانه

دربهای سردخانه ای بصورت کاملا" سفارشی و با ابعاد دلخواه مشتری در دو نوع لولایی و ریلی تولید میگردد.